Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2017 » Wersja 3.202.2017

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.202.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. marca 2017)

  • Na oknie "Zestawienie nierozliczonych dokumentów" dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na oknie "Rejestr dokumentów" dodano z lewej strony okna filtr w formie drzewa umożliwiający filtrowanie po rodzajach dokumentów. Dostępność filtra można włączyć poprzez menu Widok - Rodzaje dokumentów.
  • Umożliwiono wystawianie dostaw wewnątrzwspólnotowych, korekt dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz korekt nabyć wewnątrzwspólnotowych w złotówkach (PLN). Waluta dostępna jest na liście wyboru walut w zakładce "Waluta" na oknie dodawania lub edycji dokumentu.
  • Umożliwiono ustawienie płatności dostawy wewnątrzwspólnotowej, korekty dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz korekty nabycia wewnątrzwspólnotowego w złotówkach w przypadku gdy dokument nominowany jest w walucie obcej. Zmiany waluty płatności można dokonać prawym przyciskiem myszy wciśniętym w obszarze podsumowania dokumentu na oknie dodawania dokumentu lub edycji dokumentu.

Zmiany w późniejszej wersji 3.203.2017 z dnia 29. marca 2017

Wprowadzono możliwość korygowania faktur zaliczkowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.201.2017 z dnia 14. marca 2017

Umożliwiono ograniczanie widoku nierozliczonych dokumentów tylko do dokumentów dla których upłynął termin zapłaty oraz uproszczono wydruki oraz okna edycji faktur odwrotne obciążenie oraz korekt faktur odwrotne obciążenie. Więcej informacji...