Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 9 » Zmiany w wersji 3.197.2017

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.197.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-02-20)

Umożliwiono drukowanie jednostek miar z precyzją do sześciu miejsc po przecinku. Ilość miejsc po przecinku dla jednostek miar można ustawić parametrem "Ilość miejsc po przecinku w JM" znajdującym się w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi".