Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 10 » Zmiany w wersji 3.187.2016

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.187.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-11-25)

  • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Działanie zabezpieczenia zależne jest od stanu ustawienia opcji "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Przy wyłączonej wspólnej numeracji weryfikacja odbywa się wyłącznie w zakresie dokumentów tego samego rodzaju, w przeciwnym wypadku weryfikacja odbywa się w zakresie tych samych grup dokumentów.
  • Zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów. Dotychczas pola były nieaktywne (wyszarzone) co uniemożliwiało kopiowanie danych zawartych w tych polach. Obecnie kontrolki są w trybie tylko do odczytu co skutkuje tym, że nie można ich edytować, ale można z nich skopiować dane do schowka.
  • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.