Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2016 » Wersja 3.187.2016

Faktura VAT - zmiany w wersji 3.187.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. listopada 2016)

  • Wprowadzono zabezpieczenie informujące o próbie zapisania dokumentu z istniejącym numerem. Działanie zabezpieczenia zależne jest od stanu ustawienia opcji "Stosuj wspólną numerację dla wszystkich rodzajów dokumentów" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Przy wyłączonej wspólnej numeracji weryfikacja odbywa się wyłącznie w zakresie dokumentów tego samego rodzaju, w przeciwnym wypadku weryfikacja odbywa się w zakresie tych samych grup dokumentów.
  • Zmieniono zachowanie pól edycyjnych w przypadku otwarcia zafiskalizowanych bądź rozliczonych dokumentów. Dotychczas pola były nieaktywne (wyszarzone) co uniemożliwiało kopiowanie danych zawartych w tych polach. Obecnie kontrolki są w trybie tylko do odczytu co skutkuje tym, że nie można ich edytować, ale można z nich skopiować dane do schowka.
  • Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików (8,5" x 11" przy 72 DPI) oraz ustanowienie rozdzielczości logo na 600 DPI.

Zmiany w późniejszej wersji 3.188.2017 z dnia 2. grudnia 2016

Umożliwiono zdefiniowanie osobno dla każdego rodzaju dokumentów dodatkowego oznaczenia lub numeru oraz umożliwiono wysyłkę do samego siebie kopii wiadomości zawierającej rachunek w załączniku.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.186.2016 z dnia 18. listopada 2016

Umożliwiono utworzenie plików JPK na podstawie dokumentów oraz rejestrów VAT sprzedaży oraz automatyczną wysyłkę na ministerialny serwer. Ponadto umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych. Więcej informacji...