Strona główna » Historia zmian » Faktura VAT » 2.68.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.68.2012

(Data wydania 2012-10-31)

  • Na oknie edycji pozycji dokumentu dodano pole "Rabat [%]". Jest to rabat wyrażony w procentach jaki będzie odjęty od wartości podanej w polu ceny jednostkowej.
  • Na oknie edycji dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
  • Na wydruku dokumentu do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentu" dodano pole pozwalające określić szerokość kolumny "Rabat [%]" na wydruku oraz przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie umieszczenia na wydruku tejże kolumny.
  • Wprowadzono mechanizm polegający na autoukrywaniu kolumn w tabeli pozycji na oknie edycji dokumentu i na wydruku. Ukrywane są te kolumny dla których nie zdefiniowano żadnych wartości w jakiejkolwiek pozycji. Ukrywaniu podlegają kolumny "Cecha", "PKWiU" oraz "Rabat [%]".
  • Dodanow nowe zestawienie - Zestawienie sprzedaży według kategorii.
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na modyfikowane dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją". Wyłączenie parametru daje możliwość usuwania dokumentów wystawionych przed ostatnią inwentaryzacją.