Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2012 » Wersja 2.66.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.66.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. września 2012)

  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano kolumny "Rozliczono" zawierającą kwotę na jaką dokument został dotychczas rozliczony oraz kolumnę "Pozostało do rozliczenia" zawierającą pozostałą do rozliczenia kwotę.
  • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Aby dokumenty takie nie były wyróżniane należy wyłączyć w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" parametr "Wyróżnij czerwoną czcionką dokumenty nierozlicone po terminie płatności".

Zmiany w późniejszej wersji 2.67.2012 z dnia 11. października 2012

Poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.65.2012 z dnia 7. września 2012

W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty nierozliczone. Wprowadzono także możliwość ręcznego poprawiania automatycznie nadanego numeru dokumentu oraz możliwość zdefiniowania automatycznie dodawanego przedrostka do numeru dokumentu. Dodano również opcję pozwalającą wyświetlić dokumenty wystawione tylko dla konkretnego kontrahenta oraz dodano zestawienie sprzedaży według walut. Ponadto zmieniono zachowanie filtrów na głównych widokach danych. Więcej informacji...