Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2012 » Wersja 2.65.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.65.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. września 2012)

  • W rejestrze faktur wyróżniono czerwoną czcionką dokumenty z odroczonym terminem płatności dla których minął termin zapłaty i które nie zostały rozliczone przy pomocy opcji "Rozlicz".
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Możliwość ręcznego poprawiania numerów dokumentów" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje możliwość zmiany numeru dokumentu na oknie edycji dokumentu.
  • Na oknie "Kontrahenci" dodano pod prawym przyciskiem myszy opcję "Pokaż dokumenty wystawione dla kontrahenta". Funkcjonalność ta umożliwia otwarcie okna rejestru faktur zawierającego wyłącznie dokumenty przypisane do tego kontrahenta.
  • Wprowadzono możliwość zdefiniowania przedrostka dla numeru dokumentu, który automatycznie będzie dołączany przed numerem dokumentu. Przedrostek dla numeru można zdefiniować w Słowniki - Ustawienia dokumentów - [ rodzaj dokumentu ] - Przedrostek numeru.
  • Dodano nowe zestawienie sprzedaży - "Wartość sprzedaży według walut".
  • Na oknie "Zestawienia sprzedaży" dodano przełącznik "Uwzględniaj proformy". W zależności od stanu przełącznika w skład zestawień są lub nie są wliczane faktury proforma.
  • Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.

Zmiany w późniejszej wersji 2.66.2012 z dnia 27. września 2012

Na oknie rejestru faktur dodano kolumny "Rozliczono" i "Pozostało do rozliczenia" oraz umożliwiono wyłączenie wyróżnienie na czerwono dokumentów nierozliczonych dla których upłynął termin płatności. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.64.2012 z dnia 20. sierpnia 2012

W Konfiguracji dodano nową zakładkę "Uwagi do dokumentów". Można tam zdefiniować treść stałych uwag dodawanych do dokumentów oraz ustalić sposób ich wyrównania na wydruku. Więcej informacji...