Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 22 » Zmiany w wersji 2.62.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.62.2012

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-07-11)

  • Dla dokumentów dla których ustawione jest automatyczne nadawanie numerów wprowadzono mechanizm, który aktualizuje numer dokumentu po zmianie daty wystawienia.
  • Dla wszystkich plików wykonywalnych zawartych w pakiecie zastosowano certyfikowany podpis Windows Code Signing. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja ich autentyczności na poziomie systemu Windows co uniemożliwia uruchomienie tych plików w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.