Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2016 » Wersja 2.156.2016

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.156.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. stycznia 2016)

 • Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji faktur. W Słowniki - Ustawienia dokumentów - Zmień... rozszerzono listę wyboru "Rodzaj numeracji dokumentów" o pozycję "Numeracja inna według schematu". Wybranie pozycji "Numeracja inna według schematu" powoduje uaktywnienie pola "Schemat numeracji". W polu tym należy określić schemat nadawanych numerów. Pole może zawierać dowolny ciąg znaków w którym można zawrzeć znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki. Możliwe jest stosowanie następujących znaczników:

  %R - powoduje zastąpienie znacznika numerem roku zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
  %M - powoduje zastąpienie znacznika numerem miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
  %D - powoduje zastąpienie znacznika numerem dnia miesiąca zgodnym z datą wystawienia dokumentu;
  %d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;

  Przykłady:

  Jeśli wpisany schemat to: %R / %M / %m wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 piętnasty dokument w miesiącu otrzyma numer 2016 / 1 / 15.

  Jeśli wpisany schemat to SK/%R/%M/%D/%d wówczas, np. w dniu 21. stycznia 2016 trzeci dokument w tym dniu otrzyma numer SK/2016/1/21/3.
 • Zmieniono organizację konfiguracji. Dodano zakładkę "Dane kontaktowe" gdzie przeniesiono pola zawierające numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy stron www, a do zakładki "Dane firmy" dodano pola określające dane wystawcy dokumentów.

Zmiany w późniejszej wersji 2.157.2016 z dnia 22. stycznia 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.155.2016 z dnia 14. stycznia 2016

W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa. Więcej informacji...