Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 14 » Zmiany w wersji 2.146.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.146.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-09-10)

  • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura zaliczkowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura zaliczkowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura końcowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura końcowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur zaliczkowych walutowych.
  • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur końcowych walutowych.
  • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce Kontrahenci.
  • Na oknie oraz wydruku rejestru VAT faktur zaliczkowych dodano kolumnę "Data otrzymania zaliczki".
  • Dodano dwie nowe kolumny "Do zapłaty w walucie" oraz "Do zapłaty [zł]" na oknie "Rejestr dokumentów".