Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2015 » Wersja 2.125.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.125.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. stycznia 2015)

  • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu na jaki ma zostać przekonwertowana faktura proforma podczas użycia opcji Realizuj dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur". Możliwa jest realizacja (konwersja) do paragonu, faktury lub faktury zaliczkowej.
  • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym identyfikatorem.
  • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym numerze NIP". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym numerem NIP.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym identyfikatorem.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym kodzie kreskowym". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym kodem kreskowym.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tej samej cesze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z taką samą cechą (indeksem).

Zmiany w późniejszej wersji 2.126.2015 z dnia 6. lutego 2015

Wprowadzono nową organizację okna Kontrahenci oraz wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.124.2015 z dnia 14. stycznia 2015

Poprawiono mechanizm importu bazy danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek. Więcej informacji...