Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2014 » Wersja 2.120.2015

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.120.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2014)

  • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
  • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów w formie miesięcznej lub rocznej.
  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Rozliczenia" w której umieszczono pola umożliwiające określenie sposobu numeracji dokumentów kasowych oraz określenie przedrostków dla tychże numerów.
  • Z okna dodawania i modyfikacji częściowych spłat dla dokumentów usunięto pole wyboru formy płatności. Zamiast tego umożliwiono wybór pomiędzy wpłatą (wypłatą) gotówkową i przelewem przychodzącym (lub wychodzącym).
  • Zmieniono ikonę dla przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr dokumentów".

Zmiany w późniejszej wersji 2.121.2015 z dnia 30. grudnia 2014

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.119.2014 z dnia 8. grudnia 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...