Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2014 » Wersja 2.112.2014

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.112.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. sierpnia 2014)

  • Dodano obsługę nowego dokumentu Faktura walutowa proforma. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura walutowa proforma - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Dodano możliwość korygowania paragonów, a tym samym obsługę nowego dokumentu Paragon korekta będący w istocie fakturą korektą do paragonu. Dokument domyślnie jest niedostępny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Paragon korekta - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano parametr "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". Włączenie parametru powoduje, że przy dodawaniu nowej pozycji do dokumentu, która nie została wybrana z listy program proponuje przy zapisie pozycji szybkie dodanie towaru lub usługi do bazy towarów i usług.
  • Na oknie "Rejestr faktur" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli dokumentów.

Zmiany w późniejszej wersji 2.113.2014 z dnia 26. września 2014

Na fakturach nominowanych w walutach obcych umożliwiono podanie drugiego numeru konta oraz wprowadzano zabezpieczenie przed niepodaniem numeru konta jeśli płatność jest przelewem. Ponadto umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.111.2014 z dnia 21. sierpnia 2014

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Więcej informacji...