Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 18 » Zmiany w wersji 2.106.2014

Faktura VAT - zmiany w wersji 2.106.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-05-09)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest po wywołaniu skrótu klawiszowego lewy Alt, lewy Shift i litera "T". Opcja wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są do widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.