Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2012 » Wersja 1.54.2012

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.54.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. stycznia 2012)

  • Wprowadzono możliwość drukowania paragonów przez drukarki fiskalne zgodne z protokołem POSNET. Aby paragony były drukowane przez drukarkę fiskalną należy włączyć obsługę drukarki w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" oraz określić port do którego podłączona jest drukarka. Należy również przyporządkować w słownikach stawek VAT do odpowiednich stawek VAT adekwatne oznaczenia PTU.
  • W konfiguracji wprowadzano nową zakładkę "Drukarka fiskalna" zawierającą parametry związane z obsługą drukarek fiskalnych.
  • W tabeli okna "Słownik stawek VAT" oraz na oknie edycji stawki VAT w tymże słowniku wprowadzono pole "PTU" w którym należy określić oznaczenie stawki VAT w drukarce fiskalnej. Pole to widoczne jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych w konfiguracji.
  • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT zaliczkowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (zaliczka)" oraz zmianie tekstu "Do zapłaty" na "Zaliczka do zapłaty".
  • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT końcowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (rozliczenie końcowe)".

Zmiany w późniejszej wersji 1.55.2012 z dnia 14. lutego 2012

Wprowadzono możliwość wygenerowania rejestrów VAT dla faktur VAT zaliczkowych i faktur VAT końcowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.53.2012 z dnia 22. grudnia 2011

Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. Więcej informacji...