Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2011 » Wersja 1.50.2011

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.50.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. października 2011)

  • Dodano możliwość wyszczególnienia faktur nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych faktur danego kontrahenta.
  • Dodano możliwość drukowania faktur czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".

Zmiany w późniejszej wersji 1.51.2011 z dnia 14. listopada 2011

W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.49.2011 z dnia 12. września 2011

Poprawiono działanie mechanizmów generujących rejestr VAT oraz poszerzono rozmiar pola Uwag dodatkowych dla poszczególnych typów dokumentów. Ponadto poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI. Więcej informacji...