Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2011 » Wersja 1.41.2011

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.41.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. stycznia 2011)

  • Poszerzono pola PKWiU w bazie towarów i usług oraz na pozycjach dokumentów. Obecnie możliwe jest wprowadzanie PKWiU mających długość do 250 znaków.
  • Umożliwiono wydruk dokumentów na drukach samokopiujących. Wówczas dokument drukowany jest w jednym egzemplarzu bez umieszczania na nim informacji o oryginale lub kopii. Aby włączyć możliwość wydruku na drukach samokopiujących należy wyłączyć parametr konfiguracji "Drukuj osobno oryginał i kopię" w sekcji "Styl druku dokumentów".
  • Na oknie wyboru sposobu numeracji dokumentu (okno pojawiające się podczas dodawania pierwszego dokumentu danego typu) umożliwiono również wybór sposobu wyliczania cen na dokumencie (od netto, od brutto).
  • Na wydruku faktur walutowych umieszczono "Wartość słownie" w złotówkach.