Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2011 » Wersja 1.40.2011

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.40.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. stycznia 2011)

  • Na oknie rejestru faktur dodano kolumnę "Rodzaj dokumentu". Aby włączyć jej wyświetlanie w tabeli należy kliknąć przycisk "Widok" na pasku przycisków.
  • Umożliwiono tworzenie zestawień sprzedaży według indeksu (cechy) pozycji dokumentu.
  • Na wydrukach rejestrów VAT wprowadzono podsumowywanie wartości rejestru na poszczególnych stronach (suma folio, przeniesienie z poprzedniej strony, razem).

Zmiany w późniejszej wersji 1.41.2011 z dnia 24. stycznia 2011

Poszerzono pola PKWiU na pozycjach dokumentu i w kartotece towarów i usług oraz umożliwiono wydruk faktur na papierze samokopiującym. Ponadto umieszczono kwotę słownie w złotówkach na dokumentach walutowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.39.2010 z dnia 29. listopada 2010

Umożliwiono wydruk faktur walutowych w języku niemieckim oraz wprowadzono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) w rejestrach VAT. Ponadto umożliwiono podsumowywanie wartości liczbowych na wszystkich oknach oraz unowocześniono instalator programu. Więcej informacji...