Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.37.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.37.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. września 2010)

  • Wprowadzono możliwość ewidencjonowania częściowych spłat dokumentu. Ewidencję można prowadzić dla wszystkich dokumentów z odroczonym terminem płatności. Na pasku przycisków okna "Rejestr faktur" oraz w menu głównym i lokalnym dodano Opcję "Rozlicz dokument". Wywołanie opcji powoduje otwarcie okna pozwalającego na ewidencjonowanie częściowych spłat dokumentu.
  • Na oknie rejestru faktur wprowadzono kolumnę "Rozliczony". Jest to znacznik mówiący czy dokument został już rozliczony. Znacznik jest ustawiany dla wszystkich dokumentów dla których zaznaczono znacznik "zapłacono" oraz dla tych dokumentów z odroczonym terminem płatności dla których suma częściowych spłat (opcja "Rozlicz dokument") jest równa należności za dokument.
  • Na oknie rejestru faktur wprowadzono kolumnę "Kwota zaliczki". Znajduje się tam informacja o pobranej zaliczce przy fakturach VAT zaliczkowych.