Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 25 » Zmiany w wersji 1.36.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.36.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-09-14)

  • Dodano obsługę dwóch nowych dokumentów: Faktury VAT zaliczkowej oraz Faktury VAT końcowej. Fakturę VAT końcową można wystawić bezpośrednio poprzez dodanie nowego dokumentu lub poprzez realizację wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej.
  • Dodano stawki VAT 5%, 8% i 23%, które prawdopodobnie będą obowiązywać od 2011 roku
  • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku e-maila, faksu, telefonu i adresu strony www sprzedawcy. Dane te definiuje się w "Konfiguracji" w sekcji "Dane firmy".
  • W Konfiguracji w sekcji Dokumenty dodano parametr "Przed dodaniem dokumentu powiązanego automatycznie pokaż okno wyboru dok.", który domyślnie jest wyłączony. Włączenie parametru powoduje, że podczas dodawania dokumentu, który jest powiązany z innym (Faktury VAT korekty, Faktury VAT do paragonu, Faktury VAT końcowej) program pozwala wybrać istniejący dokument z listy z którego przepisywane są dane nagłówka i pozycje.
  • Dodano zestawienie sprzedaży w podziale na jednostki miar.