Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.34.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.34.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. sierpnia 2010)

  • W związku z planowanym podwyższeniem przez rząd stawek VAT wraz z początkiem przyszłego roku udostępniono słownik stawek VAT pozwalający na dowolne zdefiniowanie stawek VAT (Słowniki - Stawki VAT...).
  • Umożliwiono wydruk dokumentów walutowych (faktur VAT walutowych, korekt faktur VAT walutowych, dostaw wewnątrzwspólnotowych, faktur VAT eksportowych) w języku angielskim. W przypadku wydruku tego typu dokumentów na oknie potwierdzenia wydruku dokumentu pojawia się pole "Język na wydruku".
  • Umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar (JM) na fakturach. Wyboru ilości miejsc po przecinku należy dokonać w Konfiguracji. W Konfiguracji w sekcji "Towary i usługi" dodano parametr "Ilość miejsc po przecinku w JM". Jednostka miary może być reprezentowana maksymalnie do czterech miejsc po przecinku.
  • Umożliwiono wyliczanie cen na oknie edycji towaru lub usługi od netto lub brutto. W konfiguracji w sekcji "Towary i usługi" dodano parametr "Sposób wyliczania cen". W zależności od ustawienia parametru przy zmianie stawki VAT na oknie edycji towaru lub usługi zmienia się cena netto lub brutto.
  • Na zestawieniach tabelarycznych dodano do menu głównego opcje "Kopiuj (CTRL + C)" i "Zaznacz wszystko (CTRL + A)". Wartości odpowiadające zaznaczonemu wierszowi są kopiowane do schowka co umożliwia szybkie przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (Open Office Calc lub Microsoft Excel). Umożliwiono również zaznaczanie wielu wierszy. Dokonuje się tego z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybranie opcji "Zaznacz wszystko" powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich wierszy widocznych w tabeli.
  • Wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zgłoś błąd". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz numer wersji programu.
  • Wprowadzono możliwość zgłaszania sugestii nowych funkcjonalności do programu z poziomu programu. W menu głównym Pomoc dodano opcję "Zaproponuj nową funkcjonalność". Wybranie opcji powoduje otwarcie okna przeglądarki oraz strony z formularzem kontaktu do producenta programu. Formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz nazwę programu.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.35.2010 z dnia 26. sierpnia 2010

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.33.2010 z dnia 30. lipca 2010

Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wyliczania zestawienia VAT. Dodano również nowe rejestry VAT oraz ułatwiono realizację faktur VAT na podstawie paragonów. Więcej informacji...