Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.33.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.33.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. lipca 2010)

  • Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wyliczania zestawienia VAT. W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano przełącznik "Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji dokumentu". Domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Wówczas wartość VAT i watość brutto dla dokumentów liczonych od netto wyliczane jest na podstawie sumy netto pozycji, natomiast dla dokumentów liczonych od brutto wartość VAT i wartość netto wyliczane są na podstawie sumy brutto pozycji. W przypadku zaznaczenia wyżej wymienionego parametru zestawienie jest obliczane na podstawie podsumowania wartości netto, wartości VAT i wartości brutto pozycji.
  • Dodano możliwość tworzenia rejestrów VAT w oparciu o wystawione w programie paragony. Rejestr VAT paragonów zawiera dobowe raporty fiskalne.
  • Dodano rejestr faktur VAT do paragonów.
  • Umożliwiono szybkie generowanie Faktur VAT do paragonów w oparciu o wystawione paragony. Aby utworzyć fakturę VAT do paragonu należy ustawić kursor na danym paragonie i wcisnąć CTRL + R lub wybrać z menu lokalnego opcję "Realizuj dokument".
  • Na oknie Faktury VAT do paragonu na zakładce "Dokument źródłowy" umożliwiono wybór paragonu do realizacji. Po wybraniu odpowiedniego paragonu z listy dokument wypełniany jest pozycjami paragonu oraz ustawiane są inne parametry dokumentu zgodnie z wybranym paragonem.

Zmiany w późniejszej wersji 1.34.2010 z dnia 24. sierpnia 2010

Umożliwiono wydruk dokumentów walutowych w języku angielskim oraz umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar. Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.32.2010 z dnia 14. lipca 2010

Umożliwiono wystawianie w programie paragonów oraz wprowadzono dwa nowe rejestry VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz faktura eksportowych. Ponadto poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF. Ponadto usprawniono mechanizm tworzenia kopii danych w celach bezpieczeństwa. Więcej informacji...