Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.33.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.33.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. lipca 2010)

  • Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wyliczania zestawienia VAT. W konfiguracji w sekcji "Dokumenty" dodano przełącznik "Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji dokumentu". Domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Wówczas wartość VAT i watość brutto dla dokumentów liczonych od netto wyliczane jest na podstawie sumy netto pozycji, natomiast dla dokumentów liczonych od brutto wartość VAT i wartość netto wyliczane są na podstawie sumy brutto pozycji. W przypadku zaznaczenia wyżej wymienionego parametru zestawienie jest obliczane na podstawie podsumowania wartości netto, wartości VAT i wartości brutto pozycji.
  • Dodano możliwość tworzenia rejestrów VAT w oparciu o wystawione w programie paragony. Rejestr VAT paragonów zawiera dobowe raporty fiskalne.
  • Dodano rejestr faktur VAT do paragonów.
  • Umożliwiono szybkie generowanie Faktur VAT do paragonów w oparciu o wystawione paragony. Aby utworzyć fakturę VAT do paragonu należy ustawić kursor na danym paragonie i wcisnąć CTRL + R lub wybrać z menu lokalnego opcję "Realizuj dokument".
  • Na oknie Faktury VAT do paragonu na zakładce "Dokument źródłowy" umożliwiono wybór paragonu do realizacji. Po wybraniu odpowiedniego paragonu z listy dokument wypełniany jest pozycjami paragonu oraz ustawiane są inne parametry dokumentu zgodnie z wybranym paragonem.