Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.30.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.30.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. maja 2010)

  • Umożliwiono wyliczanie dokumentów od cen brutto. W tabeli Słowniki - Ustawienia dokumentów dodano kolumnę "Wyliczanie cen". Na oknie edycji parametrów dokumentu dodano pole "Sposób wyliczania cen" umożliwiające wybranie "Od netto" lub "Od brutto". W zależności od ustawienia tego parametru na wydruku oraz na oknie edycji dokumentu widnieje kolumna "Cena netto" lub "Cena brutto".
  • Umożliwiono wyłączenie możliwości edycji obu cen (netto i brutto) na oknie dodawania nowych pozycji do dokumentu w zależności od sposobu wyliczania cen. Aby wyłączyć możliwość edycji obu cen należy wyłączyć parametr "Możliwość wpisywania cen netto i brutto bez względu na sposób wyliczania dok." w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
  • Na oknie edycji dokumentu dodano kolumnę "Wartość netto".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy kontrahentów podczas dodawania nowego dokumentu w celu określenia kontrahenta dla którego ma być wystawiony dokument. Aby lista kontrahentów była automatycznie otwierana przed dodaniem dokumentu należy włączyć parametr "Przed dodaniem dokumentu automatycznie pokaż okno wyboru kontrahenta" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy towarów i usług podczas dodawania nowej pozycji do dokumentu. Aby lista towarów i usług była automatycznie otwierana przed dodaniem nowej pozycji należy włączyć parametr "Podczas dodawania nowych pozycji automatycznie otwieraj listę towarów i usług" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
  • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Faktura VAT dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.31.2010 z dnia 16. czerwca 2010

Wprowadzono dwa nowe dokumenty walutowe: fakturę eksportową oraz dostawę wewnątrzwspólnotową. Wprowadzano również możliwość wpisania na fakturze VAT-RR pełnych danych rolnika ryczałtowego. Ponadto umożliwiono drukowanie na fakturze tylko miesiąca sprzedaży oraz poszerzono pole Uwagi na dokumencie. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.29.2010 z dnia 26. kwietnia 2010

Na fakturach VAT-RR umożliwiono podanie numeru dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Umożliwiono również tworzenie kwartalnych zestawień potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto poprawiono stabilność dokumentu faktura VAT-RR. Więcej informacji...