Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 25 » Zmiany w wersji 1.29.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.29.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-04-26)

  • Na dokumencie faktura VAT-RR dodano pole "numer dowodu osobistego" w danych rolnika ryczałtowego.
  • Dodano możliwość tworzenia zestawień kwartalnych dla potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Program umożliwia tworzenie zestawień dla wszystkich lub dla wybranych funduszy. Zestawienie uruchamia się z głównego paska narzędzi przy pomocy przycisku opisanego "Zestawienie potrąceń". Opcja jest dostępna wyłącznie wtedy gdy w systemie wystawiono jakiekolwiek faktury VAT-RR. Przy braku tych dokumentów opcja jest nieaktywna.