Strona główna » Historia wersji » Faktura VAT » Strona 26 » Zmiany w wersji 1.23.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.23.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-02-10)

  • Umożliwiono szybką realizację wystawionych wcześniej "Faktur Proforma". Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję menu lokalnego "Realizuj (CTRL+J)". Wybranie opcji po uprzednim ustawieniu kursora na wybranej fakturze proforma powoduje utworzenie nowej faktury VAT z danymi dokumentu i pozycjami pobranymi z dokumentu Proforma.
  • Umożliwiono wydruk rejestru faktur. Na oknie "Rejestr faktur" dodano opcję menu lokalnego "Drukuj rejestr faktur (CTRL + R)". Wydruk zawiera te same kolumny co widok rejestru faktur.
  • Umożliwiono eksport oraz import bazy danych z poziomu programu. Opcja służy do przenoszenia danych pomiędzy komputerami.
  • W menu głównym Dane dodano opcję "Eksport danych (CTRL + E)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie ma zostać zapisana baza danych (np. nośnik PenDrive). Baza danych archiwizowana jest w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych).
  • W menu głównym Dane dodano opcję "Import danych (CTRL + I)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie znajduje się plik z wyeksportowaną wcześniej bazą danych w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych). Uwaga: W wyniku importu nadpisywana jest istniejąca baza danych. Dane po imporcie mają więc dokładnie tę samą zawartość co w momencie eksportu. Nie następuje więc synchronizacja danych.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.