Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2010 » Wersja 1.22.2010

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.22.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. stycznia 2010)

- Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7. - Umożliwiono zapis wydruków do plików w formacie PDF (Portable Document Format). Na oknie podglądu wydruków zmieniono znaczenie przycisku "Zapisz". Dotychczas plik zapisywany był w formacie JPG lub BMP. Obecnie plik zapisywany jest wyłącznie do formatu PDF. - Zmodyfikowano sposób drukowania adresu w kolumnie "adres (siedziba)" na rejestrach VAT. Dotychczas drukowana była wyłącznie miejscowość kontrahenta. Teraz drukowany jest pełen adres. - Umożliwiano generowanie zestawień w kwotach netto i brutto. Na zestawieniach dodano pole wyboru "według wartości" pozwalające przełączać się pomiędzy zestawieniami według wartości netto i brutto. - Na dokumencie Faktura VAT marża umożliwiono wprowadzenie ceny zakupu większej od ceny sprzedaży. Faktury mające ujemną marże nie są ewidencjonowane w rejestrze VAT dla faktur VAT marża

Zmiany w późniejszej wersji 1.23.2010 z dnia 10. lutego 2010

Umożliwiono błyskawiczną realizację Faktur proforma oraz wprowadzono opcje pozwalające na import i eksport bazy danych (np. podczas przenoszenia danych z jednego komputera na drugi). Ponadto umożliwiono wydruk rejestru faktur. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.21.2009 z dnia 31. grudnia 2009

Dodano 3 nowe zestawienia graficzne i tabelaryczne oraz zmodyfkowano wydruk dokumentu Faktura proforma. Więcej informacji...