Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2009 » Wersja 1.17.2009

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.17.2009

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. listopada 2009)

  • Wprowadzono obsługę nowego dokumentu zakupu "Faktura VAT-RR" (Zakup od rolnika ryczałtowego). Program w pełni obsługuje Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych zgdonie z ustawą Dz.U. z 2009r. Nr 97, poz.799 z dnia 22 maja 2009r.
  • Na oknie nowego dokumentu dodano nową zakładkę "Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych" zawierającą zestawienie odliczeń na poszczególne fundusze.
  • Na oknie edycji pozycji dla nowego dokumentu dodano sekcję umożliwiającą wskazanie odpowiedniego funduszu.
  • Na wydruku dokumentu dodano zestawienie potrąceń na poszczególne fundusze promocji, oświadczenie rolnika oraz całkowitą kwotę potrąceń.

Zmiany w późniejszej wersji 1.18.2009 z dnia 25. listopada 2009

Wprowadzono poprawki do dokumentu Faktura VAT-RR oraz poprawiono ogólną stabilność programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.16.2009 z dnia 5. listopada 2009

Wprowadzono nowy dokument Faktura VAT do paragonu oraz poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...