Strona główna » Historia zmian w programach » Faktura VAT » Rok 2009 » Wersja 1.14.2009

Faktura VAT - zmiany w wersji 1.14.2009

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. października 2009)

  • Dodano słownik uwag do rachunku (Słowniki - Słownik uwag do rachunku)
  • Umożliwiono szybki wybór uwag ze słownika podczas edycji dokumentów. Na oknie edycji dokumentu w sekcji "Uwagi" dodano przycisk "Użyj z listy". Wciśnięcie przycisku powoduje otwarcie słownika uwag i możliwość wyboru uwagi ze słownika.
  • Zmieniono sekcję "Dane firmy" w konfiguracji. Dane firmy widoczne są teraz bezpośrednio w oknie konfiguracji.
  • Usunięto sekcję "Rachunek" z konfiguracji. Pole "Dodatkowe uwagi drukowane pod rachunkiem" zastąpione zostało słownikiem uwag. Pole "Rodzaj numeracji" zostało przeniesione do sekcji "Dane firmy".
  • Usprawniono wyświetlanie etykiet przy zestawieniach słupkowych. Dotychczas tekst eytkiet nie był łamany co powodowało, że długie nazwy nachodziły na siebie utrudniając odczyt.
  • Zmodyfikowano działanie instalatora w przypadku reinstalacji programu. Dotychczas baza danych była bez ostrzeżenia nadpisywana nową bazą. Obecnie w przypadku wykrycia poprzedniej instalacji program pyta czy zostawić starą bazę czy zastąpić ją nową pustą.

Zmiany w późniejszej wersji 1.15.2009 z dnia 27. października 2009

Poprawiono błąd: Na fakturach walutowych program błędnie podsumowywał wartość dokumentu w złotówkach.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.13.2009 z dnia 21. września 2009

Umożliwiono dodanie własnego logo graficznego na wydrukach. Więcej informacji...