Strona główna » Ewidencja przychodów

Ewidencja przychodów

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Ewidencja przychodów

Ewidencja przychodów to proces liczenia i dokumentowania przychodów firmy. Jest wymaganą formą dokumentacji księgowej w przypadku ustalania kwoty podatku w przypadku rozliczania przez podatnika podatku ryczałtowego zwanego też podatkiem od przychodów. Przychód to element ewidencji będący pieniężnym zapisem odzwierciedlającym operację sprzedaży. Co ważne ewidencja taka nie uwzględnia kosztów prowadzonej działalności. Sposób prowadzenia ewidencji przychodów ściśle określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2021 r., poz. 2414). Ryczałt z kolei to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym dla którego podstawę stanowi przychód na podstawie ewidencji przychodów. Z rozliczania się za pomocą ryczałtu może skorzystać jedynie określona grupa podatników. Są to głównie osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilnej lub spółki jawne. Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić (w roku, który poprzedza rok podatkowy), aby móc się rozliczać za jest obrót, który nie może przekroczyć równowartości 2 mln. EUR.

Program Ryczałt pozwala na prowadzenie ewidencji przychodów i rozliczanie ryczałtu. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do ewidencji przychodów.