Strona główna » Historia wersji » Budżet Domowy

Historia wersji programu Budżet Domowy

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.141.2019(2019-06-18)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.140.2019(2019-02-01)
Dokonano optymalizacji kodu źródłowego pod kątem przyśpieszenia działania programu na dużych bazach danych.
Zmiany w wersji 3.139.2019(2018-12-23)
Użytkownikom którym nie nadano prawa dostępu do konfiguracji zablokowano dostęp do Słowników.
Zmiany w wersji 3.138.2019(2018-11-30)
Dodano możliwość importu wyciągów bankowych i z karty kredytowej dla banku DNB Nord.
Zmiany w wersji 3.137.2018(2018-09-09)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.136.2018(2018-07-27)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Zmiany w wersji 3.135.2018(2018-06-26)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.134.2018(2018-02-05)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.133.2018(2017-12-06)
Usprawniono opcję wyszukiwania na wszystkich oknach programu oraz usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych do systemowego schowka tekstowego.
Zmiany w wersji 3.132.2017(2017-10-31)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.