Strona główna » Historia zmian » Budżet Domowy

Historia zmian w programie Budżet Domowy

Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.138.2019(2018-11-30)
Dodano możliwość importu wyciągów bankowych i z karty kredytowej dla banku DNB Nord.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.137.2018(2018-09-09)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.136.2018(2018-07-27)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.135.2018(2018-06-26)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.134.2018(2018-02-05)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.133.2018(2017-12-06)
Usprawniono opcję wyszukiwania na wszystkich oknach programu oraz usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych do systemowego schowka tekstowego.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.132.2017(2017-10-31)
Usprawniono działanie filtru poprzez możliwość wklejenia poszukiwanego ciągu znaków ze schowka.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.131.2017(2017-08-04)
Poprawiono działanie importu wyciągów oraz umożliwiono import w formacie MT960.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.130.2017(2017-07-07)
Wprowadzono poprawki optymalizacyjne mające na celu poprawę szybkości działania aplikacji na dużych zbiorach danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.129.2017(2017-06-09)
Wprowadzono mechanizm kontroli sum kontrolnych pobieranych plików podczas aktualizacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.128.2017(2017-04-14)
Umożliwiono zaznaczanie kilku dat lub elementów na drzewach filtrów bocznych oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez generowanie w niższej jakości grafice w przypadku zbyt małej ilości dostępnej pamięci.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.127.2017(2016-12-02)
Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.126.2016(2016-11-18)
Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.125.2016(2016-10-14)
Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.124.2016(2016-09-16)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.123.2016(2016-09-08)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.122.2016(2016-08-12)
Na wydrukach wydatków i dochodów dodano informacje o ograniczeniach nałożonych przez filtry.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.121.2016(2016-07-22)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.120.2016(2016-07-01)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.119.2016(2016-06-03)
Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.118.2016(2016-05-13)
Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej oraz wprowadzono możliwość importu danych na podstawie wyciągu wygenerowanego przez Deutsche Bank.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.117.2016(2016-04-26)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.116.2016(2016-04-15)
Dodano zestawienie wydatków i dochodów według opisów oraz wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu. Ponadto zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.115.2016(2016-04-01)
Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.114.2016(2016-03-18)
Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.113.2016(2016-03-11)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.112.2016(2016-03-03)
Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.111.2016(2016-02-22)
Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.110.2016(2016-02-03)
W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.109.2016(2016-01-22)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.108.2016(2015-12-28)
Umożliwiono import wyciągów bankowych mBanku oraz umożliwiono wydruk podsumowania wartości.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.107.2015(2015-12-04)
Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie plik jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.106.2015(2015-11-17)
Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych oraz przeniesiono informacje dotyczące ustawień tabel z plików do bazy danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.105.2015(2015-11-09)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.104.2015(2015-11-06)
Umożliwiono import wyciągów z banku Credit Agricole. Ponadto wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.103.2015(2015-05-29)
Umożliwiono podpinanie załączników w formie plików dowolnego typu pod wydatki i przychody.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.102.2015(2015-04-28)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.101.2015(2015-04-23)
Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.100.2015(2015-04-07)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.99.2015(2015-04-03)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.98.2015(2015-03-30)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.97.2015(2015-03-27)
Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.96.2015(2015-03-18)
Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.95.2015(2015-03-11)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.94.2015(2015-02-20)
Poprawiono ergonomiczność pracy z programem.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.93.2015(2014-12-12)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.92.2014(2014-12-05)
Wprowadzono dodatek pozwalający na generowanie harmonogramów spłat kredytów (Dodatki - Kalkulator kredytowy). Kalkulator umożliwia wyliczanie rat kapitałowych oraz odsetkowych zarówno dla kredytów o ratach równych jak i malejących.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.91.2014(2014-11-14)
Wprowadzono możliwość importu wydatków i przychodów na podstawie pliku z wyciągiem bankowym.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.90.2014(2014-10-30)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.89.2014(2014-10-17)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.88.2014(2014-09-25)
Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.87.2014(2014-08-21)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.86.2014(2014-07-12)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.85.2014(2014-05-09)
Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.84.2014(2014-04-25)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.83.2014(2014-03-28)
Dodano nowe zestawienia prezentujące procentowy udział wydatków i przychodów względem różnych wielkości. Nowe zestawienia to: udział wydatków według głównych kategorii, udział wydatków według kategorii, udział wydatków według miejsc wydatków, udział wydatków według portfeli, udział przychodów według portfeli, udział przychodów według źródeł przychodów.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.82.2014(2014-03-14)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.81.2014(2014-02-07)
Poprawiono renderowanie okienek przy ustawieniu czcionek w systemie Windows większym niż 96DPI.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.80.2014(2014-01-15)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.79.2014(2013-12-13)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz wprowadzono mechanizmy upraszczające dostosowanie programu do pracy w sieci.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.78.2013(2013-12-06)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.77.2013(2013-11-18)
Zoptymalizowano program pod kątem przyśpieszenia działania na dużych bazach danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.76.2013(2013-11-14)
Umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.75.2013(2013-10-18)
Wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.74.2013(2013-08-16)
Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.73.2013(2013-06-28)
Dodano możliwość ustanawiania miesięcznych limitów wydatków dla poszczególnych kategorii oraz dodano zestawienia oszczędności prezentujące różnice pomiędzy przychodami, a wydatkami. Ponadto do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.72.2013(2013-06-14)
Poprawiono wyświetlanie zestawienia według głównych kategorii.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.71.2013(2013-06-07)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.70.2013(2013-05-17)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.69.2013(2013-04-17)
Dodano możliwość importu danych z innych aplikacji w formatach CSV oraz wprowadzano opcję wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.68.2013(2013-03-20)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.67.2013(2013-02-19)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.66.2013(2012-12-12)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.65.2012(2012-12-06)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.64.2012(2012-11-14)
Poprawiono stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.63.2012(2012-09-07)
Zmieniono zachowanie opcji "Filtr" dostępnej na głównych widokach danych. Dotychczas filtr przepuszczał tylko te wpisy, które rozpoczynały się od wpisanego ciągu znaków. Obecnie filtr przepuszcza również wpisy które zawierają w środku szukany ciąg znaków.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.61.2012(2012-03-29)
Unowocześniono interfejs programu poprzez zmianę niektórych stałych elementów graficznych oraz możliwość zmiany "skóry" programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.60.2012(2012-03-12)
Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.59.2012(2012-01-24)
Poprawiono błąd objawiający się pobieraniem do zestawień danych z dni poprzedzających wybrany zakres dat.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.58.2012(2011-12-28)
Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.57.2011(2011-08-04)
Dodano dodatek pozwalający obliczać koszty przejazdu samochodem oraz przedłużono możliwość korzystania z wersji testowej do 14-dni.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.56.2011(2011-07-07)
Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.55.2011(2011-03-16)
Wprowadzano narzędzie pozwalające na porównywanie realnych cen dwóch produktów sprzedawanych w opakowaniach o różnej objętości oraz możliwość pobierania aktualinych oraz archiwalnych kursów walut NBP.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.54.2011(2011-01-03)
Wprowadzono możliwść podsumowywania wartości liczbowych w oknach oraz podsumowanie wydatków stałych. Ponadto wprowadzono zestawienie wydatków według głównych kategorii i unowocześniono instalator programu.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.53.2010(2010-11-04)
Unowocześniono interfejs oraz wprowadzono mechanizmy poprawiające ergonomiczność programu. Poprawiono również stabilność pracy programu poprzez elimancję błędów.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.52.2010(2010-08-26)
Wprowadzono możliwość szybkiego kopiowania danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono również serwis pozwalający na szybkie zgłaszanie błędów i propozycji nowych funkcjonalności. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu i mechanizm tworzenia kopii danych.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.51.2010(2010-06-04)
Dodano funkcjonalności pozwalające na zdefiniowanie wydatków stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, media, itd. itp.). Umożliwiono również generowanie zestawień w oparciu o wydatki stałe.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.50.2010(2010-05-05)
Umożlwiono zdefiniowanie po jednym, dowolnym, dodatkowym parametrze dla Wydatków i Dochodów. Umożlwiono również ręczne wymuszenie aktualizacji programu poprzez dodanie skrótu w programie oraz skrótu w menu START systemu Windows. Ponadto usprawniono aktualizowanie programu przez Internet.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.49.2010(2010-04-06)
Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wklej.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.48.2010(2010-03-24)
Uproszczono konfigurację oraz usprawniono dodawanie nowych kategorii wydatków. Ponadto poprawiono wykryte w programie błędy.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.47.2010(2010-03-04)
Umożliwiono dostęp do programu w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika oraz dodano funkcję szybkiego przejścia na stronę z najnowszymi zmianami w programie.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.46.2010(2010-02-10)
Dodano funkcje eksportu i importu bazy danych z poziomu programu. Opcje mają na celu ułatwić przenoszenie danych pomiędzy komputerami (np. w podczas reinstalacji systemu operacyjnego).

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.45.2010(2010-01-22)
Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7 oraz wprowadzono możliwość zapisu wydruków wydruków do plików PDF.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.44.2010(2009-12-22)
Dodano nowe zestawienia graficzne i tabelaryczne w celu umożliwienia dokładniejszej analizy wydatków.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.43.2009(2009-12-10)
Umożliwiono prowadzenie budżetu w dowolnej walucie.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.42.2009(2009-10-27)
Dodano funkcjonalności pozwalające na ewidencjonowanie w programie transferów pieniędzy pomiędzy portfelami (kontami), np. wypłaty gotówkowe z bankomatów.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.41.2009(2009-09-21)
Poprawiono ergonomiczność interfejsu oraz wprowadzono możliwość wpływania na wygląd i style wydruków.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.40.2009(2009-07-30)
Poprawiono ergonomiczność interfejsu, stabilność programu oraz umożliwiono zapis wydruku do pliku BMP.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.34.2009(2009-07-03)
Usprawniono działanie oraz sposób nawigacji po drzewie kategorii.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.33.2009(2009-05-26)
Poprawiono ogólną stabilność pracy programu oraz poprawiono mechanizm sortowania danych w zestawieniach.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.32.2009(2009-05-19)
Wprowadzono opcję pozwalającą na zdefiniowanie przypomnień o nadchodzących płatnościach.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.31.2009(2009-05-11)
Wprowadzono mechanizmy automatycznego archiwizowania danych oraz współpracy programu z innymi zewnętrznymi aplikacjami. Ponadto umożliwiono zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.30.2009(2009-04-18)
Wprowadzono możliwość tworzenia zestawień graficznych i tabelarycznych dla wydatków i dochodów według różnych kryteriów oraz wprowadzono system automatycznych aktualizacji programu do nowszych wersji.

  Więcej informacji


Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.29.2009(2009-02-28)
Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.

  Więcej informacji