Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2016 » Wersja 3.125.2016

Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.125.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. października 2016)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.126.2016 z dnia 18. listopada 2016

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.124.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...