Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2016 » Wersja 3.122.2016

Budżet Domowy - zmiany w wersji 3.122.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. sierpnia 2016)

  • Na wydruku wydatków (Wydatki - Drukuj) dodano informacje o wybranym zakresie dat, kategorii, wybranym miejscu i portfelu z jakiego sporządzany jest wydruk.
  • Na wydruku dochodów (Dochody - Drukuj) dodano informacje o wybranym zakresie dat, źródle przychodów i wybranym portfelu z jakiego sporządzany jest wydruk.

Zmiany w późniejszej wersji 3.123.2016 z dnia 8. września 2016

Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.121.2016 z dnia 22. lipca 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...