Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2015 » Wersja 2.103.2015

Budżet Domowy - zmiany w wersji 2.103.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. maja 2015)

  • Umożliwiono podpinanie załączników w formie plików dowolnego typu pod wydatki i przychody.
  • Na oknie dodawania i edycji wydatku dodano przycisk "Dodaj załącznik". Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wskazać załączany plik. Po dodaniu załącznika przycisk "Dodaj załącznik" znika, a w zamian pojawiają się przyciski "Otwórz załącznik" oraz "Usuń załącznik". Pod jeden wydatek można podpiąć jeden plik załącznika. Jeden wydatek nie może posiadać wielu załączników.
  • Na oknie "Lista wydatków" dodano kolumnę "Załącznik" informującą czy dana pozycja wydatku ma podpięty jakiś załącznik.
  • Na oknie "Lista wydatków" pod prawym przyciskiem myszy wciśniętym w kontekście zaznaczonego wydatku dodano opcję "Otwórz załącznik". Opcja jest aktywna tylko wtedy gdy pod dany wydatek podpięto załącznik i powoduje otwarcie podpiętego załącznika.
  • Na oknie dodawania i edycji przychodu dodano przycisk "Dodaj załącznik". Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego wskazać załączany plik. Po dodaniu załącznika przycisk "Dodaj załącznik" znika, a w zamian pojawiają się przyciski "Otwórz załącznik" oraz "Usuń załącznik". Pod jedną pozycję przychodu można podpiąć jeden plik załącznika. Jedna pozycja przychodu nie może posiadać wielu załączników.
  • Na oknie "Lista przychodów" dodano kolumnę "Załącznik" informującą czy dana pozycja przychodu ma podpięty jakiś załącznik.
  • Na oknie "Lista przychodów" pod prawym przyciskiem myszy wciśniętym w kontekście zaznaczonej pozycji przychodów dodano opcję "Otwórz załącznik". Opcja jest aktywna tylko wtedy gdy pod dana pozycja przychodu ma podpięty załącznik i powoduje otwarcie podpiętego załącznika.