Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2011 » Wersja 1.55.2011

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.55.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. marca 2011)

  • Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Dodatki" (ikona teczki) pod którym znajduje się menu z wyborem dodatkowych funkcjonalności nie powiązanych z ewidencjonowaniem wydatków i przychodów.
  • Wprowadzono możliwość szybkiego wywołania kalkulatora systemowego poprzez wybranie opcji Dodatki - Kalkulator.
  • Wprowadzano kalkulator hipotetycznych cen dostępny w Dodatki - Kalkulator hipotetycznych cen. Kalkulator umożliwia przeliczanie cen w oparciu o np. objętość opakowania. Pozwala na realne porównanie cen dwóch produktów w opakowaniach o różnej objętości.
  • Wprowadzono notowania kursów walut z NBP dostępne w Dodatki - Kursy walut NBP. Kursy walut pobierane są automatycznie z Internetu. Możliwe jest również sprawdzanie archiwalnych kursów walut.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.56.2011 z dnia 7. lipca 2011

Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.54.2011 z dnia 3. stycznia 2011

Wprowadzono możliwść podsumowywania wartości liczbowych w oknach oraz podsumowanie wydatków stałych. Ponadto wprowadzono zestawienie wydatków według głównych kategorii i unowocześniono instalator programu. Więcej informacji...