Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2010 » Wersja 1.51.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.51.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. czerwca 2010)

  • Dodano możliwość definiowania Wydatków Stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, itd. itp.). Opcja jest dostępna z głównego paska narzędzi pod przyciskiem "Wydatki stałe". Funkcjonalność pozwala na dodanie nieograniczonej liczby wydatków, które będą automatycznie dodawane do listy wydatków od określonego dnia z zadaną częstotliwością. Program pozwala na dodawanie wydatków w cyklach codziennych, co tygodniowych, co miesięcznych, co dwumiesięcznych, co kwartalnych, co półrocznych, co rocznych i dwuletnich. Po przekroczeniu dat zadanych w określonych wydatkach stałych program automatycznie dodaje je do listy wydatków wyświetlając wcześniej okno dialogowe pozwalające na zmodyfikowanie kwoty wydatku przed dodaniem.
  • Dodano pięć nowych zestawień dla wydatków stałych (Zestawienia): wydatki cykliczne według dni, Wydatki cykliczne według miesięcy, wydatki cykliczne według kategorii, wydatki cykliczne według portfeli, Wydatki cykliczne według miejsc wydatków