Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2010 » Wersja 1.50.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.50.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. maja 2010)

  • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Budżet Domowy dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
  • Umożliwiono zdefiniowanie dowolnego dodatkowego parametru dla Wydatków. W konfiguracji w sekcji Podstawowe dodano przełącznik "Dodatkowy parametr dla wydatków" oraz pole edycyjne "Nazwa dla dodatkowego parametru". Włączenie i zdefiniowanie parametru powoduje pojawienie się pola o zdefiniowanej nazwie na oknie edycji wydatku, w tabeli na oknie "Wydatki" oraz na wydruku wydatków.
  • Umożliwiono zdefiniowanie dowolnego dodatkowego parametru dla Przychodów. W konfiguracji w sekcji Podstawowe dodano przełącznik "Dodatkowy parametr dla dochodów" oraz pole edycyjne "Nazwa dla dodatkowego parametru". Włączenie i zdefiniowanie parametru powoduje pojawienie się pola o zdefiniowanej nazwie na oknie edycji przychodu, w tabeli na oknie "Dochody" oraz na wydruku wydatków.

Zmiany w późniejszej wersji 1.51.2010 z dnia 4. czerwca 2010

Dodano funkcjonalności pozwalające na zdefiniowanie wydatków stałych (opłaty czynszowe, abonamentowe, media, itd. itp.). Umożliwiono również generowanie zestawień w oparciu o wydatki stałe. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.49.2010 z dnia 6. kwietnia 2010

Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisania szukanego ciągu w oknie programu oraz wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Ponadto usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wklej. Więcej informacji...