Strona główna » Historia zmian » Budżet Domowy » 1.44.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.44.2010

(Data wydania 2009-12-22)

    o 4 nowe zestawienia graficzne.
  • Zestawienie wydatków według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na miesiące w postaci słupków.
  • Zestawienie wydatków według lat pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na lata w postaci słupków.
  • Zestawienie dochodów według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na miesiące w postaci słupków.
  • Zestawienie dochodów według lat pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na lata w postaci słupków.