Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2009 » Wersja 1.44.2010

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.44.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2009)

Dodano 4 nowe zestawienia graficzne:

- Zestawienie wydatków według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na miesiące w postaci słupków.
- Zestawienie wydatków według lat pozwalające na graficzną reprezentację wydatków w podziale na lata w postaci słupków.
- Zestawienie dochodów według miesięcy pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na miesiące w postaci słupków.
- Zestawienie dochodów według lat pozwalające na graficzną reprezentację dochodów w podziale na lata w postaci słupków.

Zmiany w późniejszej wersji 1.45.2010 z dnia 22. stycznia 2010

Poprawiono stabilność pracy programu pod systemem Windows 7 oraz wprowadzono możliwość zapisu wydruków wydruków do plików PDF. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.43.2009 z dnia 10. grudnia 2009

Umożliwiono prowadzenie budżetu w dowolnej walucie. Więcej informacji...