Strona główna » Historia zmian w programach » Budżet Domowy » Rok 2009 » Wersja 1.31.2009

Budżet Domowy - zmiany w wersji 1.31.2009

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 11. maja 2009)

  • Dodano możliwość zabezpieczenia wejścia do programu hasłem. Aby uaktywnić hasło należy włączyć opcję "Zabezpiecz wejście do programu hasłem" oraz wypełnić pola "Hasło" i "Powtórz hasło" w [Dane - Konfiguracja programu- Bezpieczeństwo].
  • Dodano możliwość automatycznego archiwizowania danych. Program umożliwia zdefiniowanie częstotliwości archiwizacji na: za każdym razem, raz dziennie, w dni parzyste, w dni nieparzyste, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na dwa lata. Ustawienia opcji znajdują się w [Dane - Konfiguracja programu - Bezpieczeństwo].
  • Umożliwiono zdefiniowanie częstotliwości sprawdzania aktualizacji oraz wyłączenie pobierania aktualizacji. W [Dane - Konfiguracja programu - Automatyczne aktualizacje] dodano parametr "Automatycznie aktualizuj program" oraz "Częstotliwość sprawdzania aktualizacji", który może przyjmować wartości: za każdym razem, raz dziennie, w dni parzyste, w dni nieparzyste, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na dwa lata.
  • Umożliwiono wskazanie zewnętrznego programu, który będzie uruchamiany zawsze po starcie programu. Zewnętrzny program może służyć np. do importu danych z innych programów, wyciągów bankowych itp. Nazwę uruchamianego programu należy wskazać w "Program uruchamiany po starcie" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Uruchamiaj zewnętrzny program po starcie".
  • Umożliwiono automatyczny import danych z pliku XML po otwarciu programu. Może to być plik z wyciągiem bankowym pobrany przez zewnętrzny program. Nazwę importowanego pliku należy wskazać w "Nazwa importowanego pliku wymiany" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Importu plik wymiany po otwarciu".
  • Umożliwiono wskazanie zewnętrznego programu, który będzie uruchamiany zawsze po zamknięciu programu. Zewnętrzny program może służyć np. do eksportu danych do innych programów. Nazwę uruchamianego programu należy wskazać w "Program uruchamiany po zamknięciu" w [Dane - Konfiguracja programu - System wymiany danych] oraz włączyć parametr "Uruchamiaj zewnętrzny program po zamknięciu".

Zmiany w późniejszej wersji 1.32.2009 z dnia 19. maja 2009

Wprowadzono opcję pozwalającą na zdefiniowanie przypomnień o nadchodzących płatnościach. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.30.2009 z dnia 18. kwietnia 2009

Wprowadzono możliwość tworzenia zestawień graficznych i tabelarycznych dla wydatków i dochodów według różnych kryteriów oraz wprowadzono system automatycznych aktualizacji programu do nowszych wersji. Więcej informacji...