Strona główna » Aktualności

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

POBIERZ PROGRAMY

(dodane dnia 2018-04-10)

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)W dniu 25. maja 2018 wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe zacznie obowiązywać ustawa o RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to nowe prawo unijne, które ma obowiązywać we wszystkich krajach wspólnoty. Zastąpi ono dotychczas obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych.


Intencją ustawodawcy było ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które w poszczególnych krajach różniły się od siebie i nie zawsze były dostosowane do potrzeb obecnych czasów.

RODO nacisk kładzie na to, aby minimalizować przetwarzane dane poprzez ograniczenie przetwarzanych informacji do niezbędnego minimum i zbierania wyłącznie tych danych dla których można określić cel ich gromadzenia oraz przetwarzania. Gromadzone dane należy regularnie przeglądać, a nieużywane dane usuwać. Przetwarzane dane należy zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkowym usunięciem, wyciekiem lub takim przetwarzaniem, które w jakikolwiek sposób naruszałoby prawo. Ponadto danymi nie można dysponować dłużej niż wynika to z celów do jakich były przetwarzane. Należy również prowadzić rejestr dostępu do danych osobowych, aby można było na każdym etapie określić kto miał dostęp do danych.

Ponadto RODO rozszerza prawa osób, których dane są przetwarzane poprzez:


  • Prawo do bycia zapomnianym co skutkuje możliwością żądania całkowitego usunięcia danych z systemu lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  • Prawo do żądania przeniesienia danych do innego podmiotu.

  • Prawo do dostępu i wglądu w dane oraz prawo do żądania uzupełnienie lub korekty danych.


Programy serii Pakiet Przedsiębiorcy w zakresie przetwarzania danych osobowych są dostosowane do wymagań stawianych przez RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).